image

Hrvatska udruga Rimskog kluba (HURK)

Hrvatska udruga Rimskog kluba (HURK) djeluje kao nacionalni ogranak Rimskog kluba (Club of Rome), globalnog think tanka koji se bavi transformativnim liderstvom, održivim razvojem i inovativnim rješenjima globalnih i budućnosnih pitanja te je kroz svoje višedesetljetno postojanje okupljala eminentne intelektualce u Hrvatskoj, organizirala konferencije i seminare te objavila više zapaženih publikacija s temama od globalnog i europskog značaja. Neke od značajnijih publikacija su „Što je globalno, a što lokalno u području ljudske reprodukcije“ urednika Asima Kurjaka (Zagreb, Hrvatska udruga Rimskog kluba, 1996.) te „Nuklearno razoružanje, sprečavanje proliferacije i odgovornost intelektualaca“ autora Ivana Supeka i hrvatskih znanstvenika u Pagvaškom pokretu, urednika Vladimira Knappa i Ive Šlausa (Zagreb, Hrvatska udruga Rimskog kluba, 2008.). Također, u suradnji s visokim učilištima HURK je sudjelovao u organizaciji i predstavljanju publikacija relevantnih za teme koje pokriva djelovanje udruge.

Rimski klub je želio da se u tadašnjoj SFRJ organizira nacionalna asocijacija, koja je i osnovana krajem 1989. i za predsjednicu je izabrana prof. Inge Perko Šeparović. Osnivačkoj skupštini prisustvovalo je oko 20 uglednika iz svih krajeva SFRJ te tadašnji predsjednik Rimskog kluba Alex King. Miloševićevom agresijom asocijacija je prestala s radom. Godine 1994. osnovana je Hrvatska udruga Rimskog kluba (HURK). Za predsjednika je izabran Ivo Šlaus, a za potpredsjednike Vlado Gotovac i Dalibor Brozović.

HURK je birao novog predsjednika svake druge godine, tako da je sljedeći predsjednik bio Vlado Gotovac, a zatim Boris Kamenar, Vlatko Silobrčić pa Asim Kurjak sve do aktualnog predsjednika Hrvoja Kraljevića. Djelatnost HURK-a uključivala je održavanje konferencija, na kojima su često sudjelovale i istaknute osobe iz Slovenije, BiH i Makedonije, a među predavačima niz eminentnih znanstvenika, stručnjaka i političara iz Republike Hrvatske. Zbornik prvog sastanka posvećenog Daytonskom sporazumu objavljen je uz financijsku potporu HAZU. Sljedeći simpozij, posvećen demografskim problemima, održan je godinu kasnije i zbornik je također objavljen uz podršku HAZU.

HURK aktivno zagovara socijalnu i ekonomsku pravednost, mir, održivi razvoj i klimatsku neutralnost. Jedan od osnovnih ciljeva HURK-a je priprema analiza i hrvatskih odgovora na globalna kretanja i ključna pitanja svijeta. Analize se predstavljaju na konferencijama, okruglim stolovima, panelima i kroz medije široj javnosti, posebice akademskim krugovima, studentima, gospodarskim i financijskim krugovima te organizacijama civilnog društva. Izdavanje publikacija, smjernica i drugih materijala o radu i aktivnostima HURK-a su neki od načina predstavljanja rezultata rada udruge.

HURK istovremeno provodi projekte u skladu s djelovanjem Rimskog kluba te na međunarodnoj i europskoj razini predstavlja i zagovara hrvatske interese pri rješavanju ključnih globalnih pitanja. Uz to, HURK promiče hrvatske nacionalne, kulturne, znanstvene i gospodarske interese u okviru djelovanja Rimskog kluba kao i među njegovim članstvom.